Metro Chef Whipped Cream


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test šlehaček ve spreji

27.5.2022
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 1,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 1-

Výsledná známka: 1-
Cena (v přepočtu za 250 g): 52,10 Kč

Celkový vítěz testu, který se mj. o první příčku dělí i v senzorické části, kdy vyjma trochu slabší smetanové chuti neměli porotci výhrady.
+ Jedná se o jeden ze dvou sprejů, kde zůstává nejméně směsi ve spreji. Podílem tuku (pozn. nejvyšší v rámci testu; 31,9 %) se vyrovná smetaně ke šlehání.
- Obsah celkových cukrů patří k vyšším.