Zubr Grand


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Pivní ležáky

24.9.2018
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku tvoří ze 40% dodržení analytických parametrů a ze 60% senzorické hodnocení. Laboratorní analýza odhalila, že sledované parametry jsou u všech vzorků v normě a shodně tak byly klasifikovány známkou 1. Rozhodovala tedy část senzorická, kde se hodnotily plnost, hořkost, trpkost, sladkost/kyselost, říz a doznívání piva.

Celková známka: 1,97
Známka senzorického hodnocení: 2,61

Středně plný kousek s výraznější hořkostí. Ve vůni hraje prim ovoce a chmel. Chuť disponuje nádechem karamelu, bohužel však také připáleniny a kovu.