Vepřové maso od sedláka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Vepřové konzervy

2.3.2015
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 7 (nejhorší)

190Kč/kg
Jediný vzorek ve sklenici. Pozitivem je uvedení druhu masa. Na vrchu je vysrážená nevábná vrstva nažloutlého masa, po jejím odstranění se maso rozvoní. Želatina je vysrážená na stěnách sklenice, takže je celek poměrně suchý - obsah sklenice je nutné promíchat.
Od sedláka bychom očekávali trochu výraznější dochucení. S drobným přimhouřením oka dostojí na obale uvedené "značce nejvyšší kvality".
Test vepřových konzerv

1.4.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 odborníků z VŠCHT): 1,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,79 Kč

Bezkonkurenční vítěz senzorické části. Hodnotící neměli sebemenší připomínku! Je nejméně tučné. Lepší výslednou známku zhatila následující fakta: nejvyšší podíl vody, nejnižší obsah masa, v ukazateli hmotnosti vyhovuje pouze s přihlédnutím k povolené záporné odchylce, glutamát ve složení. Jedná se o nejdražší z testovaných vzorků.