Velkopopovický Kozel 11


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
1.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 15. místo
cena: 16,90 Kč/0,5 l
obal: plech
podle etikety:
-složení: voda, ječné slady, chmelové produkty
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): 835
-obsah alkoholu (% alk.): 4,6
-výrobce/prodávající: Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 10
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 20
furan (μg/kg): 0,87
Pivní ležáky

24.9.2018
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku tvoří ze 40% dodržení analytických parametrů a ze 60% senzorické hodnocení. Laboratorní analýza odhalila, že sledované parametry jsou u všech vzorků v normě a shodně tak byly klasifikovány známkou 1. Rozhodovala tedy část senzorická, kde se hodnotily plnost, hořkost, trpkost, sladkost/kyselost, říz a doznívání piva.

Celková známka: 1,67
Známka senzorického hodnocení: 2,11

Střední plnost, i přes vyšší sladkost s vyhovující hořkostí, jemně doznívá. Vůně ovocná/kvasničná a chuť ovocná/sirupová.