TOPNATUR Ovesný nápoj sušený natural


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test ovesných nápojů

27.6.2022
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzorické části (12 zaškolených porotců; vyjma příjemnosti vzhledu, chuti a vůně byly brány v potaz např. také viskozita či celkový výskyt nežádoucích pachutí): 3,30
Známka z analytické části (zjišťovala se shoda obsahu bílkovin, popela, tuku, sušiny a sacharidů s deklarací na obale + bylo provedeno stanovení vybraných mykotoxinů): 1,0

Výsledná známka: 2,38

Bílá barva, nejméně příjemný vzhled, slabší intenzita vůně, nejhustější konzistence, absence výraznější chuti...na dně kousky zrnek.