Tesco Tuňáková pomazánka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových pomazánek

27.10.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-

Hodnocení senzoriky (od zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (vystavěno na výsledcích z laboratoře): 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,63 Kč

Obsah EPA je průměrný, podíl omega-3 a kyseliny DHA podprůměrný...solí však výrobce nešetřil (pozn. v rámci testu nejvyšší množství). Laboratoř odhalila také přítomnost histaminu, nicméně zjištěná hodnota není nikterak zásadní. Porotci hodnotili celkovou chuť jako podprůměrnou, slabě tuňákovou.