Tesco Máslo vyrobeno z mléka z Vysočiny


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Másla

1.4.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

16,76Kč/100g
Obsah tuku% - etiketa:82%
Obsah tuku% - laboratoř:82,2
Senzorické hodnocení:2,5
Blesk:2
Průměrné máslo jak vůni, tak i chutí.
Cenou patří k těm dražším.
Výrobce však na obale másla vzorně a přehledně uvádí tabulku výživových údajů.