TESCO kuřecí prsní řízek


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test drůbežího masa

9.12.2021
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledné známky:
30 % hodnocení vzhledu a vůně před tepelnou úpravou;
30 % senzorické hodnocení po tepelné úpravě;
40 % analytické parametry.

Výsledná známka: 1,66
Dílčí hodnocení:
vzhled a vůně před tepelnou úpravou - 2
senzorika - 2,2
laboratoř - 1

Logo: žádné

Příjemná vůně, intenzivní masová chuť.