Tekmar Protein Sport bar in cocoa coating


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test proteinových tyčinek

4.2.2022
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 odborníků z VŠCHT): 3,6
Známka od Potravinového Sherlocka (zohledňuje laboratorní výsledky): 3-

Celkové hodnocení: 3-

Za laboratoř - nejvyšší množství nasycených mastných kyselin (pozn. tvoří
3/4 z celkového tuku!), vyšší obsah cukrů...na druhou stranu množství bílkovin patří k vyšším a aminokyselinové skóre je jen o něco nižší než u mléka. Poslední příčka ji patří v senzorice. Nejvíce si hodnotící stěžovali na tužší konzistenci a výraznou hořkost.