Tatra Kravík kakaový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mléčných nápojů s kakaovou a čokoládovou příchutí

2.9.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených porotců): 2,2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb zjištění laboratoře): 2-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 ml): 7,96 Kč

Dle laboratoře průměrný nápoj se spíše nižším podílem tukuprosté sušiny a naopak vyšším množství cukru v balení. V senzorické části mu patří dělená třetí příčka. Na škodu mu byla lehce sladší chuť.