TALAŠOVO KYSANÉ ZELÍ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test kysaného zelí

2.10.2021
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr z hodnocení senzoriky (vzhled, rovnoměrnost krouhanky, textura, chuť) a laboratoře (obsah soli, mikrobiologická kvalita, čistá hmotnost a hmotnost pevného podílu, hodnota pH, obsah kyseliny mléčné a vitaminu C, stanovení kyselosti, přítomnost konzervačních látek - kyseliny benzoové a sorbové).

Známka ze senzorické části: 3,4
Známka od laboratoře: 1
Výsledná známka: 2,2

Nerovnoměrná krouhanka, intenzivní kyselost, celková chuť podprůměrná.