Sunar do ručičky Jahoda a jablko


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test (dětských) ovocných kapsiček

1.10.2021
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb laboratorní zjištění): 1
Hodnocení senzoriky (názor odborníků z VŠCHT v Praze): 2,9
Pozn.: v žádné z testovaných kapsiček laboratoř nezjistila přítomnost toxinu patulin, tzn. při výrobě nebylo použito plesnivé ovoce.

Výsledná známka: 1-

Vítěz testu! V jeho prospěch mluví nejvyšší obsah vitaminu C, jeden z nejnižších obsahů celkových cukrů i skutečnost, že v něm nenajdeme rezidua pesticidů. Po senzorické stránce kapsička příliš neoslnila - lehce kyselejší, málo ovocná.