Statkářská šunka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test šunky nejvyšší jakosti

9.9.2021
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr ze senzorického hodnocení a známky udělené na základě laboratorních zjištění.

Výsledná známka: 1
Hodnocení senzoriky: 2,7
Známka dle laboratorních výsledků: 1,85

Logo: KLASA

Příjemný vzhled, průměrná šťavnatost, tužší konzistence.