Sedlácká šunka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test šunky nejvyšší jakosti

9.9.2021
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr ze senzorického hodnocení a známky udělené na základě laboratorních zjištění.

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky: 2
Známka dle laboratorních výsledků: 2 (vyšší obsah soli oproti deklaraci)

Logo: KLASA

Příjemný vzhled i textura, libá šunková vůně, citelnější slané tóny v chuti.