Řezníkův talíř Gothajík


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

5,73Kč/100g
obsah masa dle etikety:26% vepřového, 14% hovězího

obsah masa dle laboratoře:46,3%

Tenhle salám má masa nejméně, stejně tak i bílkovin, obsahuje hodně vody, a navíc u něj laboratoř odhalila přítomnost drůbežího proteinu, který v klasickém gothaji nemá co dělat.
Výrobce tak zřejmě do salámu přidává drůbeží separát nebo neumí zamezit kontaminaci ve výrobě. Navíc deklaruje na etiketě sójovou bílkovinu, která může masový podíl zkreslit. Sal
Salám obsahuje škrob, stabilizátor a zahušťovadla.
Neobsahuje ale přidané vepřové kůže. Na obale uvádí jen celé názvy éček bez kódů, což je oblíbený trik.
Gothajský salám

10.4.2016
2.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 10 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu masa (na začátku s nejvyšším, na konci s nejnižším)

Obsah masa deklarovaný (g/100 g) 40
Obsah masa skutečný (g/100 g) 53,50
Drůbeží bílkovina PROKÁZÁNA
Kostní úlomky (ks/1 cm²) 0,58
Vápník (mg/kg) 111
Fosfáty (mg/kg) 907
Tuk (g/100 g) 29,81
Dusičnany + dusitany (mg/kg) 47,30
BARVIVA E 120 Košenila
Senzorika 5.

Výrobce/Prodávající - Masokombinát Plzeň s.r.o. Plzeň
Zakoupeno v ČR - Penny
Cena za 1kg - 57,30 Kč