PROTEIN JOGURT BÍLÝ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bílých jogurtů

19.8.2020
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku nejvíce ovlivnila senzorika (pozn. hodnocení vzhledu, barvy, konzistence, chuti a vůně od laické i odborné poroty) a to ze 60%. Po 15% mají na svědomí výživové údaje a složení a zbylých 10% si mezi sebou spravedlivě rozdělily cena a legislativní náležitosti.

Výsledná známka: 2,30
Pořadí dle senzoriky: 7. místo
Cena v přepočtu za 100g: 10,60,- Kč

Nutriční hodnoty splňují požadavky pro nositele loga Vím, co jím. Jogurt má nízký obsah tuků a naopak vysoký (žádoucí) bílkovin. Ze složení uvedeného na etiketě však nelze určit, co k vyššímu podílu bílkovin vede. Části poroty se líbila hustá tvarohová konzistence, výhrady padly s ohledem na výraznější nakyslost + pocit trpkosti a lepkavosti na jazyku.