Protein 30 Peanut&Chocolate


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test proteinových tyčinek

4.2.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 odborníků z VŠCHT): 2,6
Známka od Potravinového Sherlocka (zohledňuje laboratorní výsledky): 1-

Celkové hodnocení: 2

Vítěz testu! - má nejvíce bílkovin (pozn. v přepočtu na 100 g!), druhé nejnižší množství nežádoucích nasycených mastných kyselin, obsahuje nejméně cukru a její aminokyselinové skóre patří k těm lepším. V senzorické části jí byla vytýkána lepivost.