Probio Špaldová mouka hladká


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test špaldové mouky

7.12.2022
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Test zohledňoval laboratorní analýzy (detekce pšenice špaldy a pšenice seté) a pekařské zkoušky (hodnocení senzorických vlastností pečiva připraveného z jednotlivých vzorků pedagogy i pekařskými učni ze SPŠ potravinářství a služeb, přičemž hodnocení učitelů mělo dvojnásobně vyšší váhu než známky od studentů).

Známka ze senzoriky: 2,6
Výsledná známka: 1,8
Cena: 79,90 Kč/1 kg

Výrobce PRO-BIO údajně jako první začal v Čechách pěstovat špaldu. V této mouce citlivé laboratorní metody zjistily minimálně 95 % špaldy, která podle ujištění producentů pochází „z polí bez chemie“.
Poznatky z kuchyně: nejvýraznější ořechová vůně, nižší spotřeba vody oproti konkurenci, s těstem se velmi dobře pracuje.
Hodnocení chuti: ořechová vůně po 8 minutách pečení téměř vyprchá, ale v chuti zůstává jemně pikantní. Kůrka je celistvá a nazlátlá, střídka vláčná a bez pórů.