Prima Mrož Jahoda


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test jahodových sorbetů

24.6.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (podloženo zjištěními laboratoře): 2

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 1 kg): 276,67 Kč

Podíl jahod lze považovat za nadprůměrný, nicméně nutno dodat, že deklarovaná hodnota se nejvíce liší od skutečné, resp. naměřené v laboratoři (pozn. do povolené odchylky se vejde). Přidaného cukru obsahuje spíše více. Při ochutnávce vyjma slabší intenzity jahodové vůně se tomuto vzorku dařilo a patří mu dělená druhá příčka.