PEGAS BELGIAN CHOCOLATE


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čokoládových zmrzlin prodávaných v kelímcích

5.8.2020
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení odráží ze 60% senzoriku (10 porotců), po 15% si mezi s sebou rozdělily výživové hodnoty a složení a zbylých 10% bylo spravedlivě rozděleno mezi cenou a legislativními náležitostmi.

Celková známka: 2,31
Pořadí v senzorice: 5.
Hodnocení senzorické části: 2,8
Cena (v přepočtu na 100g): 25,39,- Kč

Při analýze byl identifikován jeden alergen, který není uveden ve složení. Jinak kvitujeme nízkou cenu i nejnižší obsah cukrů v rámci testu.