OVOCNÝ SVĚTOZOR ZMRZLINA ČOKOLÁDOVÁ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čokoládových zmrzlin prodávaných v kelímcích

5.8.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení odráží ze 60% senzoriku (10 porotců), po 15% si mezi s sebou rozdělily výživové hodnoty a složení a zbylých 10% bylo spravedlivě rozděleno mezi cenou a legislativními náležitostmi.

Celková známka: 2,51
Pořadí v senzorice: 4.
Hodnocení senzorické části: 2,6
Cena (v přepočtu na 100g): 32,26,- Kč

Deklarace pěti alergenů mimo složení! V komplikované receptuře se mj. dočtete o značeném množství přídatných látek a použití hydrogenovaného tuku bez udání rostlinného původu a způsobu použití (pozn. což vyžaduje platná legislativa). Kakao jako hlavní surovina je dávkováno skrze více surovin!