Nature´s Promise Bio Jablko & jahoda


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test (dětských) ovocných kapsiček

1.10.2021
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb laboratorní zjištění): 3,3
Hodnocení senzoriky (názor odborníků z VŠCHT v Praze): 4
Pozn.: v žádné z testovaných kapsiček laboratoř nezjistila přítomnost toxinu patulin, tzn. při výrobě nebylo použito plesnivé ovoce.

Výsledná známka: 3-

Jediný výrobek, u kterého byly, byť ve velmi nízké koncentraci, jež neporušuje přísné požadavky na potraviny určené dětem, detekovány rezidua 4 pesticidů (tři z nich jsou navíc v bioprodukci zakázané!). Překvapivě neobsahuje vitamin C, který se běžně v daném ovoci nachází. Nejhorší hodnocení si odnesla také ze senzorické části - méně zdařilý vzhled i textura, nejméně příjemná a málo ovocná chuť, řídká konzistence, silná kyselost, tmavá barva.