Natura Bramborová kaše


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bramborových kaší v prášku

20.1.2023
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (odborníci z VŠCHT v Praze): 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. zohledňuje zjištění laboratoře): 2

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g sypké směsi): 38,84 Kč

V senzorice tato kaše bere pomyslný bronz - vyhovující barva, příjemný vzhled x méně intenzivní chuť po bramborách a mléce. S ohledem na laboratorní hodnoty se příliš neliší od vítězů, nicméně cenově je tato nemléčná směs "někde jinde".