Náš kraj Špekáčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test špekáčků 2022

29.4.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,6
Známka od Potravinového Sherlocka (opírá se mj. o laboratorní zjištění): 1-

Výsledné hodnocení: 2
Cena (v přepočtu za 1 kg): 129 Kč

Pozitiva - jednoduché složení, charakteristická tučnost, nízký podíl vody, druhý nejnižší obsah soli.
Negativa: větší množství špekových kostek, laboratoří naměřený obsah masa je i po započtení povolené odchylky na hraně s deklarací.