Müller Müllermilch Kakao


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mléčných nápojů s kakaovou a čokoládovou příchutí

2.9.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených porotců): 1,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb zjištění laboratoře): 2

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 100 ml): 5,45 Kč

Vítěz senzorické části, kdy hodnotící pěli samou chválu. Obsahuje vyšší množství bílkovin, nicméně také cukru a nechvalná třetí příčka mu připadá s ohledem na energetickou hodnotu balení.