Moravia Horácké máslo


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Máslo

22.2.2016
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

44,90Kč/250g
Obsah vody: 15,6%
Obsah tuku:82,5%
Máslo má nejnižší obsah tuku a nejvyšší obsah vody, legislativní požadavky na máslo ale splňuje. Mikrobiologie v pořádku. Na obale najdeme opět dva výrobce (Mlékárna Olešnice a Bohemilk Opočno), ale díky blližší identifikace lze určit, odkud pochází konkrétní výrobek. Vzorek má nejintenzivnější tučnou chuť a dobrou roztíratelnost. Známka za senzorické hodnocení 2,2.