Milko Originál Termix kakaový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tvarohovo-smetanových a tvarohových dezertů

27.9.2019
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2-
Hodnocení senzoriky: 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2

Z testovaných výrobků má nejméně cukru a nejvíce bílkovin. Ve složení nalezneme máslo. To navyšuje obsah celkového tuku. V senzorice mu patří poslední příčka: chuťově atypický (trpký až nakyslý), málo sladký.