Metro Chef Šunka kuřecí prsní


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test kuřecí šunky, kategorie: výběrová

26.6.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka promítá hodnocení senzoriky (pozn. dvanáct laických porotců) a Potravinového Sherlocka, resp. informace z laboratorní analýzy.

Celkové hodnocení: 2
Známka ze senzoriky: 2,0
Známka od Potravinového Sherlocka: 1-

Nejlevnější vzorek, prodává se nekrájená. S ohledem na třídu výběrová, patří z hlediska laboratorních výsledků k těm kvalitnějším. Bez zahušťovadel se ovšem neobejde. Porota ji považovala za velmi chutnou i přes četné vzduchové dutinky a tužší konzistenci. Zvláštně působila netypicky tmavá barva.