Master 100% rostlinný tuk


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test 100% rostlinných tuků

7.12.2018
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení je průměrem mezi známkami udělenými Potravinovým Sherlockem a šéfkuchařem Danielem Průšou.

Známka šéfkuchaře: 1-
Známka Potravinového Sherlocka: 1-
Celkové hodnocení: 1-

Nejlevnější z testovaných vzorků. Jedná se o klasický palmový tuk, jež v tuhém stavu nemá žádnou vůni.