Máslové vánoční rohlíčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test kupovaného vánočního cukroví

11.12.2019
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky: 2,36

Tuk použitý při výrobě: máslo
Výrobce: Penam, a.s.

Lahodné, křehké, chuťově vyvážené.