Majasco Játrovka pečeňovka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test játrovek a krémů

18.9.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka se skládá z hodnocení 12-ti členné neškolené poroty (senzorika) a Potravinového Sherlocka (laboratoř).

Celková známka: 2-
Hodnocení senzoriky: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 3

Izolát sójových bílkovin uměle navyšuje celkový obsah bílkovin. Podílem jater a masa odpovídá požadavkům na játrovou paštiku. Pokazila jí to mouka ve složení, díky níž je vyšší hodnota sacharidů. Další z řady výrobků, který k vylepšení chuti využívá glutamát. V tomto případě si však výrobce zřejmě pomohl, neboť v senzorice jí patří prvenství - líbila se vzhledově, chuťově i vůní. Mínusy: tužší, obsah kmínu.