Lyonský jemný nářez (Globus)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test měkkých salámů

11.3.2020
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení tvoří ze 40 % senzorika, dalších 40 % má na svědomí analytické hodnocení (např. obsah soli a masa, shoda deklarace podílu tuku, skutečná hmotnost oproti avizované, výživové údaje dle platné legislativy, atp.) a zbylých 20 % představuje složení výrobku (zvýrazňovače chuti a vůně, aroma, barviva, škrob, přídatné látky).

Celková známka: 2,2
Senzorika: 3,0

Tento vzorek měl zřetelné vzduchové dutiny a chuťově patřil rozhodně k výraznějším.