LAKTOS Allami tradiční grilovací sýr ze středomoří


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test sýrů určených k přípravě na grilu

30.8.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří ze 60 % hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců) a zbylých 40 % ovlivnila analytická zjištění (výživové údaje, hmotnost a koliformní bakterie).

Hodnocení senzorické části: 2,20
Hodnocení analytické části: 3,00 (nesoulad mezi deklaracemi v obsahu soli a tuku)
Výsledná známka: 2,52

Harmonická chuť, libá vůně, typický zástupce dané kategorie X v ústech vrže a má lehce tužší konzistenci.