Lagris Bramborová kaše s mlékem


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bramborových kaší v prášku

20.1.2023
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (odborníci z VŠCHT v Praze): 3,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. zohledňuje zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 3-
Cena (v přepočtu za 100 g sypké směsi): 26,85 Kč

I tato kaše obsahuje odtučněné sušené mléko a platí pro ni, že tuku má minimálně, obdobně jako kaše bez mléka. V senzorice skončila beznadějně poslední. Porotci nenašli jedinou věc, kterou by "pochválili".