KRÁL SÝRŮ Safír


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test plísňových sýrů 2022

9.5.2022
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří ze 60 % hodnocení senzoriky a zbylých 40 % mají na svědomí analytické parametry - výživové údaje, hmotnost a mikrobiologie (přítomnost bakterie Escherichia coli, koagulázopozitivních stafylokoků, koliformních bakterií a bakterie Listeria monocytogenes).

Známka ze senzoriky: 2,20
Známka z analytické části: 1
Výsledné hodnocení: 1,70

Nositel loga: -

Moc dobrý, chuťově vyvážený sýr s výborným prokvétáním těsta a rozplývanou konzistencí. Má charakteristickou chuť modrých sýrů a lze jej označit za přiměřeně slaný.