Kostelecké uzeniny Gothajský salám


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,73Kč /100g
obsah masa dle etikety:50% vepřového a hovězího
obsah masa dle laboratoře:53,4%

Z etikety se nedozvíte, v jakém poměru druhy masa jsou. Navíc vás zarazí, proč se ve složení objevuje bramborová vláknina.
Výrobce přidává éčka.
Neobejde se bez škrobu, přidává aroma a zvýrazňovače chuti a vůně.
Salám je méně masový, má méně bílkovin a obsahuje trochu více přidaných vepřových kůží. Spotřebitelům chutnal po octu.
Gothajský salám

10.4.2016
2.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 10 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu masa (na začátku s nejvyšším, na konci s nejnižším)

Obsah masa deklarovaný (g/100 g) 50
Obsah masa skutečný (g/100 g) 53,53
Drůbeží bílkovina PROKÁZÁNA
Kostní úlomky (ks/1 cm²) 1,33
Vápník (mg/kg) 136
Fosfáty (mg/kg) 1365
Tuk (g/100 g) 27,61
Dusičnany + dusitany (mg/kg) 78
ZVÝRAZŇOVAČE CHUTI A VŮNĚ E 621
L-glutaman sodný
Senzorika 2.

Výrobce/Prodávající - Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec
Zakoupeno v ČR - Billa
Cena za 1kg - 67,30 Kč