Kliment Cidre Demi sec


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test jablečných ciderů

25.6.2021
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (=laboratoř): 3
Hodnocení senzoriky (=běžní spotřebitelé): 3-
Cena (v přepočtu za 1 l): 256,52 Kč

Na výrobu tohoto cideru byly využity bio suroviny...nicméně i tak v něm (pozn. jako jediném!) laboratoř opakovaně odhalila stopové množství olova. Nicméně do povoleného legislativního limitu se zjištěná hodnota (0,12 mg/kg) vejde. V senzorice příliš nezabodoval - překvašený, dost trpký, hodně kalný, nepříjemná vůně, málo jablečný.