K-Classic Kartoffel-Püree


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bramborových kaší v prášku

20.1.2023
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (odborníci z VŠCHT v Praze): 1,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. zohledňuje zjištění laboratoře): 1

Výsledná známka: 1
Cena (v přepočtu za 100 g sypké směsi): 13,24 Kč

Stejný výrobce jako u značky Penny. Balení taktéž obsahuje 3 sáčky, kdy z každého přichystáte 4 porce. Stejně příznivě vychází i cena, přičemž platí, že je třeba počítat s přidáním mléka. I v tomto případě neměla odborná porota sebemenší výhrady.