Iceland Deep Pan Four Cheese


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mražených sýrových pizz

18.3.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku (12-ti členná odborná porota): 2,6
Známka Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře + řádné značení): 3

Výsledné hodnocení: 3
Cena (v přepočtu za 100 g): 15,68 Kč

Tento vzorek obsahoval nejméně soli, bohužel i se sýrem se výrobce příliš nepředal. Ve značení se setkáváme se závažným nedostatkem, který zavání ohrožením spotřebitele - v českém překladu nejsou ve výčtu složení zřetelně zvýrazněny látky způsobující alergie či nesnášenlivost! Při ochutnávce vzhledově příliš nezaujala. Pochvalu si vysloužily křupavé okraje, nevole panovala ohledně většího množství těsta a naopak méně sýru.