Hello Ovocná přesnídávka s jablky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test (dětských) ovocných kapsiček

1.10.2021
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb laboratorní zjištění): 1,9
Hodnocení senzoriky (názor odborníků z VŠCHT v Praze): 3-
Pozn.: v žádné z testovaných kapsiček laboratoř nezjistila přítomnost toxinu patulin, tzn. při výrobě nebylo použito plesnivé ovoce.

Výsledná známka: 3

Negativa - doslazovaná, nejvyšší množství celkových cukrů, nejvyšší obsah sacharózy, pouze 85 % z ovoce. Výrobce na obalu uvádí, že v ní najdeme vitamin C...ano, ale ve srovnání s vítězem téměř 4x méně. Že se jedná o nejsladší z testovaných vzorků potvrdili i hodnotící senzoriky, nicméně jinak na ní pěli slova chvály, a proto není divu, že obsadila dělené první místo (v této části).