Heleb Tuňáková pomazánka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových pomazánek

27.10.2022
1.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 4-

Hodnocení senzoriky (od zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 4,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka (vystavěno na výsledcích z laboratoře): 5
Cena (v přepočtu za 100 g): 32,60 Kč

Výčet negativ, která zapříčinila umístění této pomazánky na poslední příčce - vysoká hodnota histaminu (možná příčina: nedodržení správné hygienické praxe při výrobě, nevhodné skladování či již kazící se tuňák v době zpracování); ve složení figuruje jako konzervant pouze kyselina benzoová, ale laboratoř zjistila také přítomnost kyseliny sorbové + suma těchto dvou konzervantů převyšuji přípustný limit; oproti deklaraci má vyšší množství nasycených mastných kyselin; nejhorší hodnocení senzorické části (nejméně příjemný vzhled, značně kyselá chuť, nejřidší konzistence).