Hamé Májka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test játrovek a krémů

18.9.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka se skládá z hodnocení 12-ti členné neškolené poroty (senzorika) a Potravinového Sherlocka (laboratoř).

Celková známka: 2-
Hodnocení senzoriky: 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-

Tento vepřový krém má nejméně sacharidů a přidané vody. Bohužel ve složená chybí údaje o obsahu masa a jater a naopak "přebývá" zvýrazňovač chuti, bez kterého se výrobek klidně mohl obejít. V senzorice porotci ocenili vůni, konzistenci i masovo-játrovou chuť, přesto se našlo i pár výhrad vůči nedostatečné kořeněnosti či výraznější slanosti a tučnosti.