Hamé Játrovka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Játrová paštika

29.5.2015
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 6 (nejhorší)

190Kč/kg
Složené najdeme po okraji obalu, navíc v takové velikosti, že je bez lupy prakticky nečitelné.
Paštika jako jediná obsahuje strojně oddělené maso. Na povrchu uvítá slabá vrstva rosolu. Paštika je dobrá, ale zbytečně slaná.
Test játrovek a krémů

18.9.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka se skládá z hodnocení 12-ti členné neškolené poroty (senzorika) a Potravinového Sherlocka (laboratoř).

Celková známka: 2-
Hodnocení senzoriky: 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-

Ani játrová paštika, ani paštika jako taková...z etikety se nedočtete, kolik obsahuje masa, ale zjistíte, že "nechybí" zvýrazňovač chuti. V senzorické části byla druhým nejhůře hodnoceným výrobkem a to zejména s ohledem na větší kousky pepře, hrudkovitost, poněkud tužší konzistenci a výrazně cizí chuť i vůni.