GROM SORBETTO AL MANGO MANGOVÝ SORBET


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mangových zmrzlin (v kelímku)

5.8.2020
4.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Co určuje výsledné hodnocení? - ze 60% senzorika, po 15% mají na svědomí výživové hodnoty a složení, zbylých 10% bylo spravedlivě rozděleno mezi cenu a legislativní značení.

Celková známka: 1,59
Umístění v senzorické části (+známka): 2. - 4. (1,9)
Cena (v přepočtu za 100g): 45,95,- Kč

Pozitiva: dobrá konzistence, příjemný vzhled, vysoký podíl manga. Negativa: příliš sladká, příchuť "petroleje s mrkví", slabá vůně, 3 alergeny mimo složení.