Gran Moravia Zákys


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test fermentovaných mléčných výrobků

10.9.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka rovnoměrně odráží hodnocení senzoriky, které v tomto případě značně ovlivňují individuální preference, a výsledky z analytické části (množství bakterií mléčného kysání, obsahy: sušiny, mléčných bílkovin, tuků, sacharidů, cukrů, vápníku a soli).

Celková známka: 2,05
Hodnocení senzoriky: 3,1
Hodnocení analytické části: 1

Mléčná nakyslá chuť je velmi intenzivní. Tento vzorek se vyznačoval hustou ale bohužel také hrudkovitější konzistencí.

Logo: Klasa