Globus Extra panenský olivový olej


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test extra panenských olivových olejů

21.8.2020
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Letošní test neodhalil v tomto sortimentu žádné pančování. Výsledné hodnocení tak spíše než zjištění Potravinového Sherlocka ovlivnila senzorika a cena jednotlivých vzorků.

Celková známka: 1-
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1
Hodnocení senzoriky: 2,6
Cena v přepočtu za 1l: 171,80,- Kč

Co se olivové chuti týče, dopadl tento vzorek (pozn. ze Španělska) nejhůře. Nicméně parametrům dané kategorie dle zjištění laboratoře odpovídá.