G7 ANANASOVO - MANGOVÝ SORBET S MARACUJOU


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mangových zmrzlin (v kelímku)

5.8.2020
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Co určuje výsledné hodnocení? - ze 60% senzorika, po 15% mají na svědomí výživové hodnoty a složení, zbylých 10% bylo spravedlivě rozděleno mezi cenu a legislativní značení.

Celková známka: 2,65
Umístění v senzorické části (+známka): 8. (3,5)
Cena (v přepočtu za 100g): 29,59,- Kč

Přestože mango je v menšině, obsahuje tento sorbet nejvíce ovocné složky. Pozor na dva alergeny mimo složení (stopy skořápkových plodů a vajec, příp. výrobků z nich).