G&G MilchDrink


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mléčných nápojů s kakaovou a čokoládovou příchutí

2.9.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených porotců): 3,2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (aneb zjištění laboratoře): 2-

Výsledná známka: 3
Cena (v přepočtu za 100 ml): 16,92 Kč

Palec nahoru za vyšší obsah bílkovin. Pak už to taková sláva není - absence českého překladu pro spotřebitele, nejvyšší cena a mléko s obsahem tuku 1,35 %?- nejblíže této hodnotě je polotučné mléko, které má ale 1,5%. Nadšení nesklidil ani při ochutnávce. Čokoládovou chuť shledali porotci málo výraznou a konzistence jim přišla řidší.