FARMÁŘSKÝ JOGURT BÍLÝ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bílých jogurtů

19.8.2020
3.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku nejvíce ovlivnila senzorika (pozn. hodnocení vzhledu, barvy, konzistence, chuti a vůně od laické i odborné poroty) a to ze 60%. Po 15% mají na svědomí výživové údaje a složení a zbylých 10% si mezi sebou spravedlivě rozdělily cena a legislativní náležitosti.

Výsledná známka: 2,88
Pořadí dle senzoriky: dělené 8. místo
Cena v přepočtu za 100g: 17,93,- Kč

Obyčejný jogurt s lehce zvýšeným obsahem tuku. Senzorika: nevzhledný, řídká rosolovitá hrudkovitá konzistence, umělá kovová chuť.