FAMILIATO MANGO VEGAN


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mangových zmrzlin (v kelímku)

5.8.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Co určuje výsledné hodnocení? - ze 60% senzorika, po 15% mají na svědomí výživové hodnoty a složení, zbylých 10% bylo spravedlivě rozděleno mezi cenu a legislativní značení.

Celková známka: 1,96
Umístění v senzorické části (+známka): 6. (2,3)
Cena (v přepočtu za 100g): 34,48,-Kč

Další výrobek "bez konzervantů" jež popírají podstatu mražených krémů...navíc na etiketě chybí údaj o hmotnosti (pozn. uveden pouze objem), bez alergenů mimo uvedené složení. Senzorika: je cítit sladidlem, dost se roztéká, příliš sladká X mangovitá chuť, dobrá vůně, vyhovující barva.